آقای عیسی مسیح

طبق آنچه به گمان ما رسیده است در حکایت زن فاحشه و سنگسار آقای مسیح صحبت از خطا بودن ندارند بلکه از فرصت بهره جسته و طلب فردی بی‌گناه دارند برای پرتاب نخستین سنگ، گویی خویش را خرج نمی‌کنند، ما گمانی از این موضوع نداریم که آیا مرتبط به بعد از دوران[…]

آقای محسن هاشمی رفسنجانی

گویا آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص ما نگران بوده‌اند و این نگرانی را به نوعی با اطرافیان خویش همچون نوه‌ها و فرزندان مطرح داشته‌اند، ما از سالهای اخیر شاید نزدیک به ده سال با کسانی در جهان مجازی رو به رو شده‌ایم که گویا بوده‌اند فرد یا افرادی که در سایهٔ همین[…]

منابع مناطق

پیشتر در خصوص نفت و به گمان ما لزوم کسب تکلیف صد در صد در خصوص سرنوشت آن از بومیان منطقه سخن به میان آمده است، با وجود اینکه گمان می‌بریم امری بدیهی است مایلیم قید گردد که در خصوص تمامی منابع سخن از همین قرار است. اگر چنین فرضی نزدیک به[…]

قرآن

ویرایش قرآن از منظر ما منتفی است همینطور ویرایش باقی کتب مرتبط به سلسلهٔ آقای ابراهیم، همینطور ترجمه‌های مطرح شدهٔ مرتبط. ۱۸:۲۳ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

پنج و چهل و سه دقیقهٔ بامداد دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ترجمه‌های قرآن را[…]

فارا

مایلیم با آقای پوتین دیداری در تهران داشته باشیم لحظاتی قبل قید و احتمالاّ ذخیره و در نهایت حذف گردید. ما قرارهایی برای زبان و چشم و پوست و جان ایشان مقرّر داریم، و این گمان چنین جوشیدنی گرفته است، شاید بتوان گمان برد که همسر آقای رئیسی در حال عنوان داشتن[…]

کانال تلویزیونی چهار

مایل نیستیم از کادر محجّبه و میهمان محجّبه در شبکه چهار بهره گرفته شود، همینطور مجریانی که ستون فقراتی خمیده دارند. ۱۴:۳۶ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

پیشتر از سایت ir24.ir پنل پیامکی خریداری شده است جهت ارسال انبوه پیام امّا به نظر پنل دچار مشکل است[…]

Sarif.ir

پیوند مکتوبات با حاشیه در Sarif.ir افزوده شد. 13:54 چهارشنبه 29 دی 1400 شمسی. دچار مشکل طرّاحی است، 14:17 همین روز. مشکل طرّاحی مکتوبات دارای حاشیه مرتفع گشت، 23:06 چهارشنبه 29 دی 1400.

گویا رقم دقیق تفاوت تعداد غزل یک غزل است که از نو انتشار[…]

اطّلاع رسانی و تبلیغات منظر

به نظر شما در خصوص اطّلاع رسانی به شهروندان مناطق فلتا ممکن است در کدام منطقه چگالی تبلیغات به سطحی نزدیک به مناسب نرسیده باشد. ۱۷:۱۲ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰.

ایالات متّحدهٔ آمریکا

آنچه به گمان ما رسید در روز گذشته فرماندهی سنت کام موضعی اتّخاذ داشتند در قبال شرایط موجود و به نظر بازتاب‌هایی داشته است که ممکن است مشکل در ارتباط گیری نقشهٔ گوگل یکی از آنها باشد، پیام به صورت ترجمه شده نمایان می‌گردد. ۰۹:۵۸ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ شمسی. خاموشی مغز،[…]

آب

پیشتر به گمان ما گازی که جهت تصفیه به آب زده می‌شد رنگی متفاوت داشت که خروج آن را معلوم می‌ساخت به نظر همرنگ آب شدن آن ممکن است باعث نوشیده شدن گردد اگر در مجموع چنین موضوعاتی پشتوانهٔ تخصّصی خویش را دارا باشند. ۰۸:۵۲ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ شمسی.

اسلحه، حمل سلاح برای شهروند

آیا می‌توان جامعه‌ای را بدون افراد تشکیل دهندهٔ آن در تعریف داشت، آیا می‌توان بدون تعریف حریم و معیار حرمت هر فرد در یک جامعه حضور اندیشهٔ احترام و حرمت را در آن جامعه به نسبتی نزدیک به تناسب به رقم سنجش کشید، چه موضوعی ممکن است سبب شود ما بدون ثمرهٔ[…]

اموال عمومی

مایل نیستیم سرقت از اموال عمومی با سزای حبس همراه شود. ۱۴:۱۱ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

Temup.ir

سایت Temup.ir بر خط شد. ۱۱:۲۶ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

ارتش

به گمان ما بودجه‌ای که برای ارتش در نظر گرفته شده هدفش تقویت ارتش نیست بلکه تضعیف آن است. ۰۸:۰۵ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

به نظر اگر برای آقای موسوی فرمانده ارتش مشکلی حادث گردد فرآهم سازی بستر آن از جانب همسر ایشان خواهد بود بدین[…]

ترک اعتیاد اجباری، کمپ

به نظر شما با شرایط موجود که به گمان ما ممکن است فاصلهٔ زیادی بین زوایای دید و نگرش‌ها در این ایّام موجود باشد در قبال ساختار کمپ‌های حکومتی و آنچه به گمان ما گروگانگیری است چه راهکار و تناسبی برای در نظر داشتن مناسب است. در خصوص تفاوت نگرش از آنجا[…]

شرح روز

آنچه از آن به عنوان هدف قرار دادن چند موضع از جانب هواپیماهای ناشناس در شمال غرب فلتا یاد شده است اگر صحت داشته باشد به گمان ما از جانب پرنده‌های ایالات متّحدهٔ آمریکا از عراق با هماهنگی اقلیم و پدافند فلتا انجام گرفته است، به نظر شرایط برای جلوگیری از جانب[…]

ثبت آمار سایت

افزونه‌های داخلی غیر فعّال شدند پس از فرآیند بازگشت وردپرس به دایرکتوری b، ما گمان می‌بریم قابل اجرا باشد فراخوانی سفارشی پایگاه داده برای افزونه‌های خاص تا تداخل در این زمینه با محتوای اصلی صورت نگیرد. 14:34 دوشنبه 27 دی 1400.

توضیح ثبت آمار سایت[…]

خودکار

چه چیز ممکن است دلیل عدم حضور به وقت لزوم باشد. ۰۰:۱۵ – ۲۷ دی ۱۴۰۰.

برق ساختمان

مایلیم ساختمان‌ها به وضعیّت نوسان گیر مجهّز و پریزهای برق دارای کلید قطع و وصل باشند. هفده و سی و شش دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

احتجام

ما پیشتر واژهٔ احتجام را در عوض جمهور در نظر گرفته‌ایم، تلفیقی از احترام و جامعه در وزن احتشام. هفده و چهار دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

نفت

مایلیم مناطق دارای نفت در تمام سرنوشت آن تاثیر تمام داشته باشند، اینکه چه میزان از گستره و شعاعی را این موضوع شامل شود احتمالاً نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد، هرچه هست گمان نمی‌بریم تهران، اصفهان یا مشهد و قم دارای نفت باشند و در این خصوص و انواعی چنین مایلیم[…]

حذف و تلفیق دانشگاه

مایلیم حذف دانشگاه آزاد و پیام‌نور و تلفیق در دانشگاه‌های دولتی اجرا شود. بریدن زبان مشکل سازان همینطور. سیزده و پنجاه و یک دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

بوسنی و هرزگوین

به نظر شما آیا محتمل است وجود نابسامانی‌هایی در مسیر موضوعات ادیان ابراهیمی در بوسنی. دوازده و سیزده دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

قطع نخاع

به نظر در خصوص مشکل سازی در پاکسازی مین و نظارت بر ما و حضور در بر ما وزارت اطّلاعات متولّی اصلی است، چنین گمان برده‌ایم. ده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی. و احتمالاً مشکل نقل و انتقال دارایی ما نیز به همان[…]

پاکسازی مین

به گمان ما نزدیک به یکسال گذشته تهیّهٔ ابزارهای گسترهٔ وسیع تشخیص مین را مطرح داشته‌ایم در زمستان گذشته برای پاکسازی مرزها، در خصوص جلوگیری از این موضوع چه کارهایی شده است. اگر کارشکنی در این خصوص صورت گرفته باشد نظر شما در مورد قطع نخاع مرتبط با کمر به پایین مشکل[…]

توضیحات منو

توضیحات منو به نوشته منتقل شد با پیوند در فضای فهرست. بیست و سه و بیست و نه دقیقۀ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

ویرایش متن توضیح در نوزده و پنجاه و شش دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی. جابجایی[…]

مدنیّت

آیا مدنیّت زیر مجموعۀ اخلاق است یا اخلاق زیر مجموعۀ مدنیّت. در دسته بندی موضوعات ما به وضعیّتی شبیه به گسل و شکاف برخورده‌ایم که ممکن است بخشی از آن تحت تاثیر بستر و ساختار قضائی سالیان گذشته و زمان حاضر باشد، ما نوشته‌های کندن پوست و خاموشی مغز را در کیفر[…]

خرّمشهر

به نظر برنامهٔ آقای خمینی مرگ یک شهر و روشن داشتن آتشی با چنان هجم در قلب افراد بوده است. چنین گمان برده‌ایم. شانزده پنجاه و پنج دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

بجنورد

پیشنهاد ما برای نام شهر غلامان در شمال بجنورد “بیشه‌در” است. شانزده و پنجاه و هشت دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی. شمال بجنورد افزوده شد، هفده و چهار دقیقهٔ همین روز.

ما پیشتر در خصوص کردکوی گمان به زاویه داشتن[…]

آقای اسحاق جهانگیری

آقای اسحاق جهانگیری

به گمان ما آقای اسحاق جهانگیری با طرز فکر پرهیز از تکرار خطا شده‌اند دیواری تا شاید بی شرفترین انواع موجودات در تاریخ بشر بتوانند پشت آن پنهان شوند. پانزده و بیست و دو دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و[…]

نوشته‌ها بر اساس زمانِ ویرایش فهرست می‌گردند و ایجاد نیز ویرایش است، ویرایش ممکن است شامل متن، موضوع، برچسب و این قبیل باشد. دسترسی به نوشته‌ها به ترتیب زمان انتشار. بیست و دو و چهل و یک دقیقۀ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی. "خود یک" پیش از "ویرایش است" حذف گردید. دو و هجده دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی. دسترسی به نوشته‌ها به ترتیب زمان انتشار افزوده شد، ده و پنجاه و پنج دقیقهٔ دوشنبه بیست و دو آذر هزار و چهارصد شمسی.