آقای میر حسین موسوی

به گمان ما شرایط آقای موسوی برای شروع کار در خصوص آقای خامنه‌ای مهیّاست. ۰۸:۴۸ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر مناسب می‌رسد کندن پوست آقای خامنه‌ای را بر عهدهٔ آقای موسوی گذاردن، چنین گمان می‌بریم. ۱۵:۲۷ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰. تمایل ما چنین است. ۱۵:۳۳[…]

آقای محمّد باقر قالیباف

گمان می‌بریم مناسب خواهد بود اگر آقای قالیباف سرویس دهندهٔ اینترنت شخصی خود را تغییر دهند، موضوع مقصد تغییر نیست. ۱۴:۵۹ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

پیوند نخست نام به ویکیپدیا به متافیلد منتقل شد، ۱۴:۵۷ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

به[…]

آقای محمّد، پیامبر اسلام

گمان نمی‌بریم در مجموع هدف آقای محمّد خیرخواهی برای نوع بشر بوده باشد، به گمان ما افعال و کلام ایشان بیشتر نظیر راهی برای کسب قدرت است. ۱۵:۱۸ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

به گمان ما منفعت طلبی از زیان دیگران و نماد و سمبل سازی دست[…]

آقای وحید حقّانیان

گمان می‌بریم بتوانید آقای حقّانیان را جنازه در حساب آورید. ۱۴:۳۳ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

پیوند نخست نام به برگهٔ ویکیپدیا حذف شد، ۱۴:۳۳ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر حادثه برای آقای حقّانیان در جبهه به قصد جان[…]

آقای محسن هاشمی رفسنجانی

گویا آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص ما نگران بوده‌اند و این نگرانی را به نوعی با اطرافیان خویش همچون نوه‌ها و فرزندان مطرح داشته‌اند، ما از سالهای اخیر شاید نزدیک به ده سال با کسانی در جهان مجازی رو به رو شده‌ایم که گویا بوده‌اند فرد یا افرادی که در سایهٔ همین[…]

آقای اسحاق جهانگیری

آقای اسحاق جهانگیری

به گمان ما آقای اسحاق جهانگیری با طرز فکر پرهیز از تکرار خطا شده‌اند دیواری تا شاید بی شرفترین انواع موجودات در تاریخ بشر بتوانند پشت آن پنهان شوند. پانزده و بیست و دو دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و[…]

آقای علی اکبر ناطق نوری

آقای علی اکبر ناطق نوری

به نظر همسر آقای ناطق نوری از طریق پسران خود در مدّت حضور داعش در غرب فلتا پشتیبانی مالی آن گروه را عهده دار بوده‌اند، گویا نظایر چنان نامی همچون داعش خراسان در دیگر مناطق نیز هنوز از طریق ایشان[…]

آقای حسین سلامی

آقای حسین سلامی

مایلیم پوست همسر فرمانده سپاه آقای سلامی زنده کنده شود با این حال اگر تنبیهی هم‌سنگ پیشنهاد باشد خواهیم شنید، ایشان از آن ماست. در مجموع چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. شانزده و بیست و نه دقیقهٔ شنبه هجده[…]

خانوم ماندانا مانی

به نظر قتل آقای بابک خرّمدین با دستور خانوم ماندانا مانی صورت گرفته است، چنین گمان برده‌ایم. هجده دقیقهٔ بامداد یک‌شنبه پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر مشکل اصلی در قطع سایت ir24.ir خانوم ماندانا مانی هستند همینطور قطع دسترسی به محتوای مرتبط به[…]

آقای هاشمی رفسنجانی

به نظر خانوم فائزه هاشمی رفسنجانی پستهٔ تولید فلتا مصرف نمی‌کنند و پستهٔ تولید ایالات متّحدهٔ آمریکا برای ایشان ارسال می‌گردد، گویا دلیل موضوع نظر ایشان بر آلودگی زیر ساخت کشاورزی در این اطراف است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. نه و پنجاه و دو دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد[…]

آقای روح الله خمینی

به نظر تکّه پاره داشتن کفن آقای خمینی در تشییع جنازه سفارش آقای خامنه‌ای بوده است، چنین گمان برده‌ایم، بیست و بیست دقیقهٔ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر در طول شاید دو سال گذشته احتمالاً بیش از یک بار به این موضوع اشاره[…]

آقای اِلان ماسک

در مسیر جلوگیری از استقرار و برقراری شرکت‌های آقای ایلان ماسک در مشتقّات تهران چه کارهایی صورت گرفته است. هشت و چهل و سه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.

کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق

آیا عدم حمایت ایالات متّحدهٔ آمریکا از کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق باعث شکست پروژهٔ کودتا می‌شد، تا آنجا که به گمان ما رسیده است گویا آقای کاشانی هم از دربار هم از سفارت‌های بریتانیا و ایالات متّحدهٔ آمریکا در خصوص اجرای کودتا وجه دریافتی داشته‌اند، در کفه‌های طرازو برنده و[…]

آقای ابراهیم رئیسی

مایلیم پوست همسر آقای رئیسی زنده کنده شود، دوازده و یک دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

از قضا گمان می‌بریم اگر تمام ملک را بخوابانیم در مسیر بررسی و مرتفع سازی همسر آقای رئیسی زیان نکرده باشیم. یازده و پنجاه و هفت دقیقهٔ[…]

آقای عادل فردوسی پور

در مجموع چنین گمان برده‌ایم. گویا آقای فردوسی پور به صلاحدید آقای خامنه‌ای در مجالس قتلی حضور داشته‌اند، به نظر هدف از این موضوع بازتاب ناخودآگاه ترس در وجود مخاطبین برنامهٔ نود بوده است. قتل پزشکی که پیشتر به آن اشاره شده است، کالبد ایشان طبق آنچه مطرح شد در تونل توحید[…]

آقای رجب طیّب اردوغان

به نظر آقای اردوغان در توزیع مخدّرات در مدارس نقش دارند، باشد تا سرگرم کار خویش باشند و مدیریّتشان ساده تر در مسیر نیل به سلطنت، چنین گمان برده‌ایم. بیست و چهل و پنج دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی.

موردی روئت داشتیم به[…]

آقای محمود احمدی نژاد

هفده و بیست دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، آقای احمدی نژاد به نظر جیب زن و کیف قاپ بوده و هستند، البتّه گویا کار اجرایی را به نیروهای جوانتر واگذار کرده‌اند و خود در مسلک نظارت برآمده‌اند، چنین به گمان ما رسیده است.

آقای احمد وحیدی

ده و پنجاه و هشت دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر به سفر آقای وحیدی به بلوچستان و سیستان در خصوص جلوگیری از طرح‌های گسترش آن منطقه گمان برده‌ایم، به نظر ایشان در بتن کارشکنی‌های موجود حضور دارند و شاید بتوان گفت گسترهٔ آن از موضوعی مرتبط با زندگی[…]

آقای سعید محمّد

بیست و یک و پنجاه و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، ساختاری که آقای سعید محمّد در آن مشغول به کار هستند و مایهٔ ارتزاق ایشان است به کدام بخش کدام سازمان و نهاد مرتبط می‌گردد و چه ارگانی شرایط کار ایشان را بستر می‌چیند یا چیده است.

[…]

نظر شما در خصوص این افراد چیست

نوزده و پنجاه و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، آقای قالیباف در این نسخه افزوده شد، نقل از هجده و بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی در نوشتهٔ مرتبط به آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیّت ملّی.

[…]

آقای علی شمخانی

هجده و بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در خصوص گمان به اطّلاع آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیّت ملّی از ترور آقای فخری زاده سخن به میان آمده است.

آقای سعید حجّاریان

شانزده و بیست و چهار دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، به گمان ما همسر آقای حجّاریان از ترور ایشان اطّلاع داشته‌اند، مبالغی نیز از بیت رهبری دریافت نموده‌اند، پیشتر در این باره سخن به میان آمده است، گویا دست کم تا همین ساعات به صورت مستمرّی پرداخت به همسر[…]

آقای علی فرزند آقای ابی طالب

به نظر پس از آقای علی قراری نا نوشته هست در میان حکومت و جامعه‌ای که طعم آقای علی و خشونتش را چشیده است در خصوص سلسلهٔ آقای علی آنها که از آقای علی به افتخار و بلندی یاد می‌کنند نباید سر کار یا مکنت و قدرتی باشند البتّه شاید در این[…]

آقای حسن روحانی

گویا ادّعایی بوده است یا گمانی از ادّعا یا خبری به وفاداری چون سگ آقای روحانی برای آقای خامنه‌ای، به نظر پای کار حکایت متفاوت است، از منظر ما اگر بسنجیم این قبیل از شرافت ساقط هستند که بخواهند به مرحلهٔ وفا هم برسند، بلا نسبت سگ، در مجموع چنین گمان برده‌ایم.[…]

مدیریّت افراد

شانزده و بیست و هشت دقیقهٔ دو شنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار مدیریّت افراد را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

آقای سیّد علی خامنه‌ای

آیا هیچ گمان ندارید که ما وارد دوران پس از آقای خامنه‌ای شده باشیم، دست کم به گمان ما چنین می‌رسد. پانزده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر به گمان ما اینطور رسیده است که قتل آقای[…]

آقایان بارزانی

یازده و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر موضوعی که از برادر کشی در اواسط سال کذشته از اقلیم کردستان عراق از جانب برادران بارزانی مطرح شده بود در عداوت همدیگر نمایشی برای پوشش ارتباط و تداوم مسیر حاضر بوده است، چنین به[…]

آقای محمّد جواد آذری جهرمی

اگر آقای آذری جهرمی نیاز به بر طرف سازی داشته باشند چه فرد یا نهادی دلیل عدم مرتفع شدن آقای جهرمی هستند به ترتیبی که مناسب در نظر آید. دوازده و چهار دقیقهٔ دوشنبه پانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.

شش و چهل و هفت دقیقهٔ[…]

آقای سیّد محمّد خاتمی

به نظر افرادی در ارتش آلمان شریک غلط جاری مرتبط به ارتش فرانسه و آقای خاتمی هستند، گویا افرادی پزشک در ارتش فرانسه یا وابسته به آن یا شریک با آن پشتیبان مستقیم پروژهٔ کوید هستند، اگر فرض پروژهٔ کوید و استحصال این بیماری نزدیک به واقع باشد به نظر ممکن است[…]