نجات از مرگ

برای نجات دادن کسی از مرگ احتمالاً باید نخست زندگی را شناخت. چنین گمان برده‌ایم. آیا نشناختن زندگی کفایت است بر منفعل بودن در مواجهه با چنین موضوعاتی، مرز افعال آن کجاست. هفت و پنجاه و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه شانزده آذر هزار و چهارصد شمسی. شامل بودن به دستهٔ اختیار و خانواده[…]

مصرف دارو

جامعه‌ای که مایل است پزشک داروهای سریع اثر کننده را به تاثیر اصولی و با کیفیّت ترجیح دهد به نظر شما در بند کیفیّت است، ما روئت داشته‌ایم که نالهٔ کیفیّتِ کم را زار زده‌اند گویی خویش به دنبال کیفیّت بوده باشند، ایشان به نظر ما در درون غارتگر و افسار بریده‌اند[…]

احترام

هیچ کس فی البداهه لایق احترام نیست، احترام موضوعی اکتسابی‌ست، احترام نگذاشتن به مفهوم بی احترامی کردن نیست، برخی امور ناگزیرند امّا اینکه مرز موضوعات کجاست و اختیار در چه حدّی‌ست بحث دیگری‌ست، همه چیز حکایت هزینه‌هاست و گاهی احساسات سنجش آنها را سخت می‌سازد، زمان، خشم و افسردگی هم نوعی از[…]

شعار

اگر چنین موضوعی نزدیک به واقع باشد چه کسانی شعار مرگ سر می‌دهند و چه هدفی را دنبال می‌کنند، آیا در جامعه‌ای خِرَدسوز و مقلّدباره که کورسو نشانه‌هایی از عقل در ارزش‌ها و فضیلت‌هایی چون دروغ و خیانت و بی شرفی در حال سو سو زدن است چنین سوالی مطرح داشتن می‌تواند[…]