بریدن گوش

مایلیم گوش و چشم و زبان و مغز و پوست مشکل سازان در خصوص کوید مرتفع گردد. ۰۸:۴۰ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و مغز و پوست آقای بشار اسد مرتفع گردد همینطور زبان و چشم و گوش و مغز همسر ایشان. ۱۸:۳۸[…]

اذان

اگر گمانی نزدیک به واقع باشد آیا اذان همان خروج آقای محمّد از دایرهٔ انسان و گرایش به عربده‌های خشونت حیوانی نیست، بلا نسبت حیوانات. ۲۳:۰۸ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم بخشی از ترجمهٔ همراه با برداشت از اذان و قرآن که در ادامه مطرح[…]

پیامبر خدا

شاید مشکل و سو تفاهم ذهن ما در تعریف پیامبر خدا باشد، پیامبر خدا یعنی چه، اصلا چنان چیزی را می‌توان برای نوع بشر با این کالبد و تعریف در عالم خاکی تصوّر کرد، آیا مناسب‌ترین وضعیّت در ادیان ابراهیمی مسیحیّت نیست، آیا زندگی آقای مسیح و مرگ ایشان را می‌توان با[…]

درود و روز به خیر

گمان می‌بریم مقطع مناسبی برای طرح جایگزین‌های احتمالی برای سلام در زبان‌ها و گویش‌های مختلف باشد. ۱۰:۰۳ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. شمول دستهٔ اسلام افزوده شد، ۱۰:۰۷ همین روز.

روحانیون مسلمان

گمان می‌بریم بتوان آقای عاملی امام جمعهٔ اردبیل را در حساب جنازه آورد. ۱۷:۰۶ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

اگر این گمان نزدیک به واقع باشد آیا روحانیون شیعه کمر به قتل دیگران نبسته‌اند، آیا صدای هر اذان و هر نفس ایشان تداعی این موضوع نیست، آیا[…]

آقای محمّد، پیامبر اسلام

گمان نمی‌بریم در مجموع هدف آقای محمّد خیرخواهی برای نوع بشر بوده باشد، به گمان ما افعال و کلام ایشان بیشتر نظیر راهی برای کسب قدرت است. ۱۵:۱۸ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

به گمان ما منفعت طلبی از زیان دیگران و نماد و سمبل سازی دست[…]

گوآنتانو

مایلیم در گوآنتانو شرایط نگهداری افراد در وضعیّت کما فرآهم گردد. ۲۲:۲۵ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

تمامی روحانیون سازمانهای دینی و تبلیغاتی فهرست شده در بودجهٔ هزار و چهارصد و یک احتمالاً جهت ارسال به گوآنتانو بررسی خواهند شد، بودجه و دخل و خرج تمامی مساجد،[…]

روحانیون

مایلیم هر روحانی یا هم قطار ایشان دهانی به زاویه گشودند با مقرّرات ادیان نوادگان آقای ابراهیم نخست گوششان بریده شود و در صورت تکرار زبانشان. ۲۲:۱۷ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

قرض و دِین از نام نوشته حذف شد. ۲۲:۱۲ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

کندن پوست زنده

چرخهٔ خشونت، آنچه مطرح داشته‌ایم کندن پوست افراد مقرّر به دست کسانی است که برای این قبیل تعلیم دیده‌اند که در صورت عدم بازدهی مناسب پوست خودشان نیز کنده شود، البتّه ممکن است ایشان ضمّه‌ای از قتل و در پیش رو اعدام را نیز در پیش داشته باشند، امّا سخن در فرض[…]

خاموشی مغز

مایلیم مغز همسر آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاموش، بیناییشان حذف و زبانشان بریده شود. ۱۵:۳۳ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰. لحظات یا دقایقی سایت Nesby.ir از دسترس خارج شد، اعلان آپتایم و عدم امکان اتّصال مرورگر اوپرا مینی اندروئید، که به گمان ما همین قرار دلیل آن بود، گمان[…]

روانشناسی و روانپزشکی

به گمان ما روانشناسی و روانپزشکی تحت تاثیر ادیان ابراهیمی و رباخواری و سرمایه داری وابسته به بیراهه رفته است، توانایی‌های ذهنی برچسب خورده‌اند و از این موضوعات در جهت تحدید و حذف افراد استفاده شده است. ما اگر صدایی می‌شنویم خارج از معنای مرسوم حرکت لب و دریافت گوش شاید به[…]

قدر شناسی

اگر قدر شناس ثروت نباشیم ثمرهٔ ما چه خواهد بود، بد گویی از سرمایه و ثروت به چه معناست، در صورت قدر نشناسی زمان از جانب ما چه تاثیری بر طول عمر ما خواهد داشت. ۲۲:۲۲ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

ادیان ابراهیمی

گمان نمی‌بریم آتشی در معنای آتش خاموش یا به چیز دیگری تبدیل شده باشد که به گمان ما بنا بر آنچه به نقل رسیده دنیا در این سلسله دست کم حکایت خویش را در ارادهٔ اولاد آدم بدون ترحّم و حریم و احترام نمایان ساخته است، گمان نمی‌بریم نفس آقای عیسی مسیح[…]

نماز

به گمان ما جدا از تکرار همان اشعار متکبّرانه در نماز که مروّج دروغ و حماقت و حقارت و فاقد شرافت بودن است نماز کمی باعث تحرّک هم می‌شود اگر آن را بر حساب باور پذیری موضوع نگذاریم در خصوص حج نیز به گمان ما موضوعی از سر منیّت است گِردِ سلسله‌ای[…]

آقای عیسی مسیح

طبق آنچه به گمان ما رسیده است در حکایت زن فاحشه و سنگسار آقای مسیح صحبت از خطا بودن ندارند بلکه از فرصت بهره جسته و طلب فردی بی‌گناه دارند برای پرتاب نخستین سنگ، گویی خویش را خرج نمی‌کنند، ما گمانی از این موضوع نداریم که آیا مرتبط به بعد از دوران[…]

قرآن

ویرایش قرآن از منظر ما منتفی است همینطور ویرایش باقی کتب مرتبط به سلسلهٔ آقای ابراهیم، همینطور ترجمه‌های مطرح شدهٔ مرتبط. ۱۸:۲۳ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

پنج و چهل و سه دقیقهٔ بامداد دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ترجمه‌های قرآن را[…]

اسلحه، حمل سلاح برای شهروند

آیا می‌توان جامعه‌ای را بدون افراد تشکیل دهندهٔ آن در تعریف داشت، آیا می‌توان بدون تعریف حریم و معیار حرمت هر فرد در یک جامعه حضور اندیشهٔ احترام و حرمت را در آن جامعه به نسبتی نزدیک به تناسب به رقم سنجش کشید، چه موضوعی ممکن است سبب شود ما بدون ثمرهٔ[…]

اموال عمومی

مایل نیستیم سرقت از اموال عمومی با سزای حبس همراه شود. ۱۴:۱۱ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

شرح روز

آنچه از آن به عنوان هدف قرار دادن چند موضع از جانب هواپیماهای ناشناس در شمال غرب فلتا یاد شده است اگر صحت داشته باشد به گمان ما از جانب پرنده‌های ایالات متّحدهٔ آمریکا از عراق با هماهنگی اقلیم و پدافند فلتا انجام گرفته است، به نظر شرایط برای جلوگیری از جانب[…]

قطع نخاع

به نظر در خصوص مشکل سازی در پاکسازی مین و نظارت بر ما و حضور در بر ما وزارت اطّلاعات متولّی اصلی است، چنین گمان برده‌ایم. ده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی. و احتمالاً مشکل نقل و انتقال دارایی ما نیز به همان[…]

پاکسازی مین

به گمان ما نزدیک به یکسال گذشته تهیّهٔ ابزارهای گسترهٔ وسیع تشخیص مین را مطرح داشته‌ایم در زمستان گذشته برای پاکسازی مرزها، در خصوص جلوگیری از این موضوع چه کارهایی شده است. اگر کارشکنی در این خصوص صورت گرفته باشد نظر شما در مورد قطع نخاع مرتبط با کمر به پایین مشکل[…]

آقای اسحاق جهانگیری

آقای اسحاق جهانگیری

به گمان ما آقای اسحاق جهانگیری با طرز فکر پرهیز از تکرار خطا شده‌اند دیواری تا شاید بی شرفترین انواع موجودات در تاریخ بشر بتوانند پشت آن پنهان شوند. پانزده و بیست و دو دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و[…]

کشیدن دندان

گمان می‌بریم در فضای تجربی و فکری حاضر موضوعاتی در گردش هستند که به چنین گمانی جواز متبادر شدن می‌دهند. بیست و سه و چهل و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

حذف بینایی

مایلیم بینایی آقای یاس و خانوم طلا گلزار حذف و زبان ایشان بریده شود. ۰۲:۵۳ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

مایلیم بینایی خانوم هستی مهدوی حذف و زبان ایشان بریده شود. ۰۱:۵۱ – ۲۷ دی ۱۴۰۰.

بریدن زبان

مایلیم زبان مشکل سازان در مسیر بحث قصاص قضات با ضمّه بریده شود. یازده و پنجاه و هفت دقیقهٔ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی. همینطور زبان آقای ابوالقاسم صلواتی، دوازده همین روز.

مایلیم زبان مشکل سازان در خصوص جابجایی پایتخت، استقرار ساختار[…]

آقای علی اکبر ناطق نوری

آقای علی اکبر ناطق نوری

به نظر همسر آقای ناطق نوری از طریق پسران خود در مدّت حضور داعش در غرب فلتا پشتیبانی مالی آن گروه را عهده دار بوده‌اند، گویا نظایر چنان نامی همچون داعش خراسان در دیگر مناطق نیز هنوز از طریق ایشان[…]

آقای حسین سلامی

آقای حسین سلامی

مایلیم پوست همسر فرمانده سپاه آقای سلامی زنده کنده شود با این حال اگر تنبیهی هم‌سنگ پیشنهاد باشد خواهیم شنید، ایشان از آن ماست. در مجموع چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. شانزده و بیست و نه دقیقهٔ شنبه هجده[…]

محبّت

آیا ثمرهٔ محبّت باعث فزونی احترام به شخص عزیز است، اگر چنین است چه چیز باعث حوالهٔ دشنام یا حذف کلماتی می‌گردد که پیش از نام افراد به عنوان نشانی از احترام به کار می‌روند، اگر البتّه چنین مواردی حادث می‌شوند به عنوان مثال در شمال غرب فلتا در خصوص ورزشکاران یا[…]

دوربین وسیلهٔ الکترونیکی

شاید مناسب باشد درپوشی برای دوربین وسایل الکترونیکی همچون موبایل و تبلت تعبیه یا ایجاد شود، گمان نمی‌بریم راهکارهای نرم افزاری در این خصوص راهگشای مسیر حفظ حریم اشخاص گردد با این حال احتمالاً بتوان به کنسرسیومی با قدرت اجرایی اندیشید، چنین گمان برده‌ایم. شانزده و پانزده دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار[…]

بهائی

آیا گرایش بهائی به نوعی تائید زیر ساخت تشیّع نیست، گمان ما بر منحرف و غلط بودن اساس تشیّع است، آیا جز تشیّع بهائیان مشکل دیگری برای این اندیشهٔ گویا بر گرفته از ادّعای ظهور ادّعای تشیّع دارند. شانزده و بیست و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه چهارده دی هزار و چهارصد شمسی.