مشکلات و سایت‌های دچار اختلال یا عدم دسترسی

پیام مختص ورودی‌های اینستاگرام ایجاد شد برای کاربرانی که با کلیک بر روی پیوند سایت از اینستاگرام در برگه‌ای از سایت Nesby.ir فرود آمده‌اند، به گمان ما ورودی‌ها از اینستاگرام توسّط آقایان خامنه‌ای و آذری جهرمی دچار مشکل است البتّه با کلیک دوّم کمی شرایط متفاوت از فرود است با اینحال نما[…]

دارایی منظر

آنچه در بررسی‌های امروز و دیروز در خصوص انجام جابجایی نقدینگی به گمان ما رسیده است تحدیدی شامل فردی به گمان نمی‌رسد، گویی وضعیّتی بلند مدّت را در نهایت واکنش گوشزد کنند که خب انجام دادید پس به هم خواهیم رسید، یا مضمونی شبیه به چنین، چنین گمان برده‌ایم، چهارده و هشت[…]

خودکامه

ما خودکامه‌ای بیش نیستیم، پیش‌تر به نقل و نثر مطرح شده است، شاید چنین به ذهن برسد، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، نه و دو دقیقهٔ شنبه سیزده آذر هزار و چهارصد شمسی. تمامی قیدیات سیزده آذر هزار و چهارصد شمسی جز این نوشته به خطا به تاریخ دوازده آذر منتشر شده[…]

دشمن درون

ما عصر یخبندان پشت سر گذاشته‌ایم، شرایط جاری در قیاس آن احتمالاً چنان هم بغرنج نباشد امّا به هر ترتیب مایل نیستیم این امر بستری فرآهم آورد برای هموار سازی مسیر گمراهی، اگر فرض بر وجود دشمنی بگیریم دشمن درون به گمان ما از دشمن بیرونی بارها خطرناک‌تر است، ظریف‌تر، موزی‌تر، نزدیک‌تر[…]

ما را چه می‌بینند

ما موجوداتی در قفسیم، این قفس احتمالاً به تمامی از بیرون تنیده نشده و تمامی ستون‌های آن بر جبر استوار نیستند، به گمان ما اشخاصی که خارج از این جزیره، فلتا(ایران) شاهد این مردمان هستند در سه دسته تقسیم می‌شوند، برخی انسان‌های اصیل و حسابی می‌گویند چنین سرنوشت و انتخابشان است، با[…]

اجتماع، هزینۀ مقرّر خارج از اجماع نظر

هر نوع قراری که به شکلی هزینه کردی را مستقیم یا غیر مستقیم خارج از اجماع نظر اجتماع در خصوص اجتماع از جانب ما مقرّر دارد منتفی است. شش و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی. ویرایش عنوان از “منظر” به عنوان جاری و جابجایی[…]

زندگی

اگر در حیات انرژی و نیرویی هست مرتبط به عالم زندگان است حتّی اگر میراث و تلقینی باشد رسیده از رفتگان، چنین گمان برده‌ایم. دوازده و چهل و نه دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.