آقای عادل فردوسی پور

به نظر آقای عادل فردوسی پور مجری برنامهٔ نود در شبکه سه مسئول نظارت بر فرایض تفتیش عقایدی همچون اطمینان حاصل نمودن از برپایی نماز تمامی کارمندان نیروی انتظامی در شهر تهران هستند. پیشتر در خصوص حکایت نماز، عصر محمّد نبی و آنچه این دلق پوشان بر علیه هستند سخن به میان[…]

آقای میر حسین موسوی

به نظر قتل آقای قاضی منصوری در رومانی کار آقای میر حسین موسوی بوده است، پیشتر در خصوص تاثیر آقای پوتین در اجرای آن یا به کل اجرای این موضوع از طریق کارگزاران آقای پوتین سخن به میان آمده است، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است، دوازده و پنجاه و[…]

آقای سیّد محمّد خاتمی

یک و بیست و نه دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر حزب مردم سالاری نیز یکی دیگر از نمایش‌های آقای خاتمی است، چنین به گمان ما رسیده است.

بیست و سی و دو دقیقۀ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد[…]

آقای محمود احمدی نژاد

هفده و بیست دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، آقای احمدی نژاد به نظر جیب زن و کیف قاپ بوده و هستند، البتّه گویا کار اجرایی را به نیروهای جوانتر واگذار کرده‌اند و خود در مسلک نظارت برآمده‌اند، چنین به گمان ما رسیده است.

آقای احمد وحیدی

ده و پنجاه و هشت دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر به سفر آقای وحیدی به بلوچستان و سیستان در خصوص جلوگیری از طرح‌های گسترش آن منطقه گمان برده‌ایم، به نظر ایشان در بتن کارشکنی‌های موجود حضور دارند و شاید بتوان گفت گسترهٔ آن از موضوعی مرتبط با زندگی[…]

آقای سعید محمّد

بیست و یک و پنجاه و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، ساختاری که آقای سعید محمّد در آن مشغول به کار هستند و مایهٔ ارتزاق ایشان است به کدام بخش کدام سازمان و نهاد مرتبط می‌گردد و چه ارگانی شرایط کار ایشان را بستر می‌چیند یا چیده است.

[…]

آقای علی شمخانی

هجده و بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در خصوص گمان به اطّلاع آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیّت ملّی از ترور آقای فخری زاده سخن به میان آمده است.