کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق

آیا عدم حمایت ایالات متّحدهٔ آمریکا از کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق باعث شکست پروژهٔ کودتا می‌شد، تا آنجا که به گمان ما رسیده است گویا آقای کاشانی هم از دربار هم از سفارت‌های بریتانیا و ایالات متّحدهٔ آمریکا در خصوص اجرای کودتا وجه دریافتی داشته‌اند، در کفه‌های طرازو برنده و[…]

آقای حسن روحانی

احتمالا در طول ماه گذشته ما به مشکل کم شدن نور صفحهٔ اندرویید و گاهی وضعیّت تلق خاکستری بر صفحهٔ اندرویید برخورد داشته‌ایم، شرایطی که رنگ‌ها نا صحیح و گاهی لمس احتمالاً دچار مشکل بوده است، نور یکبار و رنگ احتمالاً بیشتر اتّفاق افتاده است، گمان برده‌ایم از جانب آقای حسن روحانی[…]

آقای محمّد جواد آذری جهرمی

اگر آقای آذری جهرمی نیاز به بر طرف سازی داشته باشند چه فرد یا نهادی دلیل عدم مرتفع شدن آقای جهرمی هستند به ترتیبی که مناسب در نظر آید. دوازده و چهار دقیقهٔ دوشنبه پانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.

شش و چهل و هفت دقیقهٔ[…]

آقای سیّد علی خامنه‌ای

اگر چنین فضای فکری و نگرشی نزدیک به واقع باشد چند درصد محتمل است اگر همین لحظه تیر خلاص را به سمت جمجمهٔ آقای خامنه‌ای رها سازیم فردی در جهان از خطر مرگ رهایی یابد، بیست و دو و سی و هفت دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

آقای رجب طیّب اردوغان

موردی روئت داشتیم به نظر فردی از مهاجرین سوری به زنی بومی در تارا در حال عبور حمله با مشتی دارد که زن را نقش بر زمین می‌سازد، در این خصوص گمان ما هماهنگی آقای اردوغان با این فرد جهت روشن داشتن آتش کینه است، به نظر وسعت این موضوع فراتر از[…]

آقای علی فرزند ابی طالب

به نظر پس از آقای علی قراری نا نوشته هست در میان حکومت و جامعه‌ای که طعم علی و خشونتش را چشیده است در خصوص سلسلهٔ علی، آنها که از علی به افتخار و بلندی یاد می‌کنند نباید سر کار یا مکنت و قدرتی باشند، البتّه شاید در این خصوص مکتوباتی نیز[…]

آقای ابراهیم رئیسی

به نظر شما آیا مطرح نمودن بررسی شرایط همسر و دو دختر آقای رئیسی ریاست جمهور جامعهٔ حاضر ممکن است امری نزدیک به مناسب برای شرایط کنونی باشد، گمان نمی‌بریم ایشان هنجاری بی زیان در قبال جامعه برگزیده باشند. پیشتر دستگیری این سه تن را مقرّر داشته‌ایم و سپس منتفی در نظر[…]