صدای ترویج خشونت و انحراف و فساد و غلط

اگر چنین فرضی نزدیک به واقع باشد در جهت جلوگیری از قطع صدای لانه‌ها و جرثومه‌های فساد، مساجد، حوزه‌ها، امام‌زاده‌ها، مقبره‌های خراسان، قم، شیراز، نجف، کربلا، کاظمین، بقیع(احتمالاً) و هر آن چه از این دست هست که به گمان ما ترویج خشونت و انحراف و فساد و غلط دارند چه کارهایی صورت[…]

آقای علی فرزند ابی طالب

به نظر پس از آقای علی قراری نا نوشته هست در میان حکومت و جامعه‌ای که طعم علی و خشونتش را چشیده است در خصوص سلسلهٔ علی، آنها که از علی به افتخار و بلندی یاد می‌کنند نباید سر کار یا مکنت و قدرتی باشند، البتّه شاید در این خصوص مکتوباتی نیز[…]

دلیل عدم رفع موارد چیست

اگر این فرض نزدیک به واقع باشد و مشکلی در سطح جامعه موجود باشد و مرتفع گشتن آن به نظر دچار اخلال باشد دلیل عدم رفع موارد دست کم به شکلی نزدیک‌تر به آنچه مناسب به نظر برسد بیشتر مشکلات جاری از قبیل مشکل سازان است یا خرافات و یا ترس باقی[…]

روحانیون مسلمان

در خصوص جلوگیری از زدودن دلق پوشان منحرف مسلمان از نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی چه کارهایی صورت گرفته است، بیست و سه و بیست و یک دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

هفده و سی و چهار دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد[…]

اسلامیتور

قرار برگذاری مسابقات جهانی کاریکاتور مرتبط به اسلام به پیشنهاد تغییر داده شده است. شانزده و دو دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

آقای عادل فردوسی پور

به نظر آقای عادل فردوسی پور مجری برنامهٔ نود در شبکه سه مسئول نظارت بر فرایض تفتیش عقایدی همچون اطمینان حاصل نمودن از برپایی نماز تمامی کارمندان نیروی انتظامی در شهر تهران هستند. پیشتر در خصوص حکایت نماز، عصر محمّد نبی و آنچه این دلق پوشان بر علیه هستند سخن به میان[…]

ریشه و شاخ و برگ

ده و چهل و پنج دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، در این اعصار و قرن‌ها در عوض ریشه آنقدر با شاخ و برگ این درخت غلط‌ها و انحرافات بازی کرده‌اند که چنین تنومند گشته است، بلا نسبت درخت، چنین به گمان ما رسیده است.