نسخهٔ پیام‌های ارسالی

در ارسال پیام پیشتر سعی می‌شد پیام تکراری ارسال نگردد و اگر در دور بعد محل پیامی از آن دست می‌داشت پیام بعدی برای آن ارسال نمی‌گشت که احتمالاً ارسال دوباره مناسب می‌بود، به نظر اشخاصی که نخستین پیام‌ها را در نقشهٔ گوگل در حدود سه تا چهار ماه گذشته دریافت داشته‌اند[…]

دلیل عدم رفع موارد چیست

اگر این فرض نزدیک به واقع باشد و مشکلی در سطح جامعه موجود باشد و مرتفع گشتن آن به نظر دچار اخلال باشد دلیل عدم رفع موارد دست کم به شکلی نزدیک‌تر به آنچه مناسب به نظر برسد بیشتر مشکلات جاری از قبیل مشکل سازان است یا خرافات و یا ترس باقی[…]

حکایت کیفیّت مرگ

بیست و یک و چهل و شش دقیقۀ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، موضوع مرگ نیست، موضوع چه طور مردن است، بین بد و بدتر انتخاب اصلح بد است. چنین گمان برده‌ایم، بیست و یک و پنجاه و نه دقیقۀ همین روز، پیشتر در این خصوص اشاراتی داشته‌ایم، قدرتی در[…]

رفراندوم

نظر شما در خصوص برگذاری رفراندوم در مورد قانون اساسی چیست، پیشنهاد این فرآیند آیا برای بررسی ساختار ممیّزی موجود مناسب است، آیا می‌توان بدون شفّاف‌تر شدن تکلیف کذّابینی چون ولایت فقیه، آقای علی و سلسلهٔ نقل شدهٔ ایشان و محافل مرتبط در خصوص محرز بودن نتایج رفراندوم و انتخابات با وضعیّتی[…]

نظر شما در خصوص این افراد چیست

نوزده و پنجاه و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، آقای قالیباف در این نسخه افزوده شد، نقل از هجده و بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی در نوشتهٔ مرتبط به آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیّت ملّی.

[…]

معرّفی ما

سیزده و بیست دقیقۀ سه شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، در صورت تمایل ما را به لانه‌ها و جرثومه‌های فساد(مساجد و حوزه‌های علمیه) و مراکز مشابه یا هر مرکز و فرد دیگری معرّفی نمائید، پانزده و یازده دقیقهٔ جمعه بیست و هشت همین ماه و سال، فرد به[…]