درود و روز به خیر

گمان می‌بریم مقطع مناسبی برای طرح جایگزین‌های احتمالی برای سلام در زبان‌ها و گویش‌های مختلف باشد. ۱۰:۰۳ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. شمول دستهٔ اسلام افزوده شد، ۱۰:۰۷ همین روز.

زبان فارسی

شمول دسته‌های معرفت، فاشیسم و شرافت افزوده شد. چنین گمان برده‌ایم. “زبان” به عنوان افزوده شد. نه و سی دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر در خصوص توری سیاه رنگی که جلوی میکروفون در استودیوهای ضبط صدا قرار می‌دهند سخن به[…]