درود و روز به خیر

گمان می‌بریم مقطع مناسبی برای طرح جایگزین‌های احتمالی برای سلام در زبان‌ها و گویش‌های مختلف باشد. ۱۰:۰۳ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. شمول دستهٔ اسلام افزوده شد، ۱۰:۰۷ همین روز.

پرورش دزد و گدا

اگر خلّاقیّت تولید کار و سربلندی ندارید دست کم باعث پرورش درازدستی نشوید، شاید بتوانید این گمان را از ما بپذیرید. مراکزی ممکن است تولید کار را عهده دار باشند در آن راستا، پیشتر از مضمون پرورش گدا سخن به میان آمده است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. چهارده و چهل و[…]

شورای عالی امنیّت ملّی فلتا

در خصوص جلوگیری از بر طرف سازی مشکلات در شورای عالی امنیّت ملّی فلتا(ایران) چه کارهایی انجام گرفته است. صفر دقیقهٔ بامداد یکشنبه بیست و یک آذر هزار و چهارصد شمسی.

زبان فارسی

شمول دسته‌های معرفت، فاشیسم و شرافت افزوده شد. چنین گمان برده‌ایم. “زبان” به عنوان افزوده شد. نه و سی دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر در خصوص توری سیاه رنگی که جلوی میکروفون در استودیوهای ضبط صدا قرار می‌دهند سخن به[…]