حکایت جنازه

به گمان نمی‌رسد حکایت لفظی که به کار رفت و احتمالاً روز گذشته به گمان ما تعداد ایشان اضافه شده است به ترتیبی باشد که نتوان موارد مطرح شده را مرتفع ساخت، اشاره به ‘جنازه’ است، گمان می‌بریم گویی شبیه همان حالی باشد که گمان می‌بریم برای عموم ساخته‌اند، کیفیّت تفکّر پایین،[…]

بررسی مجدّد

احتمالاً بررسی مجدّد مشکلات پیرامون درصد صفر بانکی بانک مرکزی، برپایی سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا، فروش بنزین با قیمت پانصد ریال و موضوعات پیرامون قدرت گرفتن ریال مناسب خواهد بود. ۱۹:۵۸ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

هواپیمای فوکر مرز قزّاقستان

احتمالاً نزدیک به بیش از یک سال گذشته هواپیمایی فوکر در حوالی قزّاقستان سقوط کرد و ما به خاطر نداریم دلیلی روشن از سقوط آن اعلام شده باشد تنها گزارش سلامت هواپیما به حضور ذهن ما می‌رسد، به نظر تلاشی برای نوعی تلقین به ما که قدرتی ماورایی داریم بوده است که[…]

پیامبر خدا

شاید مشکل و سو تفاهم ذهن ما در تعریف پیامبر خدا باشد، پیامبر خدا یعنی چه، اصلا چنان چیزی را می‌توان برای نوع بشر با این کالبد و تعریف در عالم خاکی تصوّر کرد، آیا مناسب‌ترین وضعیّت در ادیان ابراهیمی مسیحیّت نیست، آیا زندگی آقای مسیح و مرگ ایشان را می‌توان با[…]

درود و روز به خیر

گمان می‌بریم مقطع مناسبی برای طرح جایگزین‌های احتمالی برای سلام در زبان‌ها و گویش‌های مختلف باشد. ۱۰:۰۳ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. شمول دستهٔ اسلام افزوده شد، ۱۰:۰۷ همین روز.

روز تعطیل هفته

مایلیم روز تعطیل در هفته تغییر پیدا کند در تمامی کشورهایی که جمعه و شنبه را تعطیل می‌دانند. ۰۰:۲۱ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

بریدن گوش

مایلیم گوش و چشم و زبان و مغز و پوست مشکل سازان در خصوص کوید مرتفع گردد. ۰۸:۴۰ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و مغز و پوست آقای بشار اسد مرتفع گردد همینطور زبان و چشم و گوش و مغز همسر ایشان. ۱۸:۳۸[…]

روانشناسی و روانپزشکی

به گمان ما روانشناسی و روانپزشکی تحت تاثیر ادیان ابراهیمی و رباخواری و سرمایه داری وابسته به بیراهه رفته است، توانایی‌های ذهنی برچسب خورده‌اند و از این موضوعات در جهت تحدید و حذف افراد استفاده شده است. ما اگر صدایی می‌شنویم خارج از معنای مرسوم حرکت لب و دریافت گوش شاید به[…]

قدر شناسی

اگر قدر شناس ثروت نباشیم ثمرهٔ ما چه خواهد بود، بد گویی از سرمایه و ثروت به چه معناست، در صورت قدر نشناسی زمان از جانب ما چه تاثیری بر طول عمر ما خواهد داشت. ۲۲:۲۲ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

آقای عیسی مسیح

طبق آنچه به گمان ما رسیده است در حکایت زن فاحشه و سنگسار آقای مسیح صحبت از خطا بودن ندارند بلکه از فرصت بهره جسته و طلب فردی بی‌گناه دارند برای پرتاب نخستین سنگ، گویی خویش را خرج نمی‌کنند، ما گمانی از این موضوع نداریم که آیا مرتبط به بعد از دوران[…]

بلوکهٔ دارایی، مصادره

آیا مماشات ما با این نجاسات و همپیالگانشان بیش از حد به درازا نکشیده است، بلا نسبت نجاسات، با اینکه پیشتر موضوعات مشابه مطرح شده امّا به ترتیبی که به گمان ما مناسب باشد به قرار نرسیده است به هر حال مایلیم دارایی تمامی مشکل سازان در موارد مطرح شده بلوکه، مغزشان[…]

منابع مناطق

پیشتر در خصوص نفت و به گمان ما لزوم کسب تکلیف صد در صد در خصوص سرنوشت آن از بومیان منطقه سخن به میان آمده است، با وجود اینکه گمان می‌بریم امری بدیهی است مایلیم قید گردد که در خصوص تمامی منابع سخن از همین قرار است. اگر چنین فرضی نزدیک به[…]

اطّلاع رسانی و تبلیغات منظر

به نظر شما در خصوص اطّلاع رسانی به شهروندان مناطق فلتا ممکن است در کدام منطقه چگالی تبلیغات به سطحی نزدیک به مناسب نرسیده باشد. ۱۷:۱۲ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰.

آب

پیشتر به گمان ما گازی که جهت تصفیه به آب زده می‌شد رنگی متفاوت داشت که خروج آن را معلوم می‌ساخت به نظر همرنگ آب شدن آن ممکن است باعث نوشیده شدن گردد اگر در مجموع چنین موضوعاتی پشتوانهٔ تخصّصی خویش را دارا باشند. ۰۸:۵۲ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ شمسی.

آقای محسن هاشمی رفسنجانی

گویا آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص ما نگران بوده‌اند و این نگرانی را به نوعی با اطرافیان خویش همچون نوه‌ها و فرزندان مطرح داشته‌اند، ما از سالهای اخیر شاید نزدیک به ده سال با کسانی در جهان مجازی رو به رو شده‌ایم که گویا بوده‌اند فرد یا افرادی که در سایهٔ همین[…]

اسلحه، حمل سلاح برای شهروند

آیا می‌توان جامعه‌ای را بدون افراد تشکیل دهندهٔ آن در تعریف داشت، آیا می‌توان بدون تعریف حریم و معیار حرمت هر فرد در یک جامعه حضور اندیشهٔ احترام و حرمت را در آن جامعه به نسبتی نزدیک به تناسب به رقم سنجش کشید، چه موضوعی ممکن است سبب شود ما بدون ثمرهٔ[…]

اموال عمومی

مایل نیستیم سرقت از اموال عمومی با سزای حبس همراه شود. ۱۴:۱۱ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

Temup.ir

سایت Temup.ir بر خط شد. ۱۱:۲۶ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

Sarif.ir

پیوند مکتوبات با حاشیه در Sarif.ir افزوده شد. 13:54 چهارشنبه 29 دی 1400 شمسی. دچار مشکل طرّاحی است، 14:17 همین روز. مشکل طرّاحی مکتوبات دارای حاشیه مرتفع گشت، 23:06 چهارشنبه 29 دی 1400.

گویا رقم دقیق تفاوت تعداد غزل یک غزل است که از نو انتشار[…]

ثبت آمار سایت

افزونه‌های داخلی غیر فعّال شدند پس از فرآیند بازگشت وردپرس به دایرکتوری b، ما گمان می‌بریم قابل اجرا باشد فراخوانی سفارشی پایگاه داده برای افزونه‌های خاص تا تداخل در این زمینه با محتوای اصلی صورت نگیرد. 14:34 دوشنبه 27 دی 1400.

توضیح ثبت آمار سایت[…]

خودکار

چه چیز ممکن است دلیل عدم حضور به وقت لزوم باشد. ۰۰:۱۵ – ۲۷ دی ۱۴۰۰.

برق ساختمان

مایلیم ساختمان‌ها به وضعیّت نوسان گیر مجهّز و پریزهای برق دارای کلید قطع و وصل باشند. هفده و سی و شش دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

احتجام

ما پیشتر واژهٔ احتجام را در عوض جمهور در نظر گرفته‌ایم، تلفیقی از احترام و جامعه در وزن احتشام. هفده و چهار دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

نفت

مایلیم مناطق دارای نفت در تمام سرنوشت آن تاثیر تمام داشته باشند، اینکه چه میزان از گستره و شعاعی را این موضوع شامل شود احتمالاً نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد، هرچه هست گمان نمی‌بریم تهران، اصفهان یا مشهد و قم دارای نفت باشند و در این خصوص و انواعی چنین مایلیم[…]

حذف و تلفیق دانشگاه

مایلیم حذف دانشگاه آزاد و پیام‌نور و تلفیق در دانشگاه‌های دولتی اجرا شود. بریدن زبان مشکل سازان همینطور. سیزده و پنجاه و یک دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

بوسنی و هرزگوین

به نظر شما آیا محتمل است وجود نابسامانی‌هایی در مسیر موضوعات ادیان ابراهیمی در بوسنی. دوازده و سیزده دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

قطع نخاع

به نظر در خصوص مشکل سازی در پاکسازی مین و نظارت بر ما و حضور در بر ما وزارت اطّلاعات متولّی اصلی است، چنین گمان برده‌ایم. ده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی. و احتمالاً مشکل نقل و انتقال دارایی ما نیز به همان[…]

پاکسازی مین

به گمان ما نزدیک به یکسال گذشته تهیّهٔ ابزارهای گسترهٔ وسیع تشخیص مین را مطرح داشته‌ایم در زمستان گذشته برای پاکسازی مرزها، در خصوص جلوگیری از این موضوع چه کارهایی شده است. اگر کارشکنی در این خصوص صورت گرفته باشد نظر شما در مورد قطع نخاع مرتبط با کمر به پایین مشکل[…]

توضیحات منو

توضیحات منو به نوشته منتقل شد با پیوند در فضای فهرست. بیست و سه و بیست و نه دقیقۀ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

ویرایش متن توضیح در نوزده و پنجاه و شش دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی. جابجایی[…]

مدنیّت

آیا مدنیّت زیر مجموعۀ اخلاق است یا اخلاق زیر مجموعۀ مدنیّت. در دسته بندی موضوعات ما به وضعیّتی شبیه به گسل و شکاف برخورده‌ایم که ممکن است بخشی از آن تحت تاثیر بستر و ساختار قضائی سالیان گذشته و زمان حاضر باشد، ما نوشته‌های کندن پوست و خاموشی مغز را در کیفر[…]