آقای سیّد علی خامنه‌ای

اگر چنین فضای فکری و نگرشی نزدیک به واقع باشد چند درصد محتمل است اگر همین لحظه تیر خلاص را به سمت جمجمهٔ آقای خامنه‌ای رها سازیم فردی در جهان از خطر مرگ رهایی یابد، بیست و دو و سی و هفت دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

به نظر یکی از شگردهای آقای خامنه‌ای نزدیک شدن به افراد در قالب خیرخواه با ادلّه است، گویا آقای خمینی را نیز چنین در چند سال پایانی همراهی داشته‌اند، مهره‌ای کوچک برای چشم یا چشمانی از گدا مسلکانی پوک خِرَدِ غلط چون مقلّدان رهرو یا رهروان راهی شبیه راه آقای علی یا ترقّی طلبانی کم دقّت و احتمالاً فاقد شرافت و یا شرکای این قبیل افراد در جهت هدف و تخریب و کسب مهره‌ای سنگین‌تر، آقای علی پسر خواندهٔ حضرت محمّد خاتم سلسلهٔ پیامبران از فرزندان حضرت آدم، ده و هشت دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

اگر افرادی چون آقایان خاتمی، روحانی و موسوی صدایی دارند و ابرویی برای کج داشتن دست کم در دوران آقای خامنه‌ای به نظر زیر سایهٔ آقای خامنه‌ای است وگر نه ایشان مثال تخته پاره‌ای هستند بر آب، بلا نسبت سایه و تخته پاره و آب، چنین گمان برده‌ایم. نوزده و چهل و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

دو و سی و هفت دقیقهٔ یکشنبه هفت آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر فرض را بر احراز دستگیری آقای خامنه‌ای بگیریم به گمان شما چه مدّت زمان نیاز هست تا کارگزاران ایشان از مخابرهٔ این حجم اطّلاعاتی فارغ بیایند، تا مجراهای سخن ولایت فقیه اندود شود و رخنه‌های هم مسیر با آن جریان شناسایی و بر طرف گردد، آیا شما از شاکیان وضعیّت موجود هستید یا هم پیمانان این افراد.

پانزده و هجده دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، گویا آقای میر حسین موسوی را آقای خامنه‌ای به عنوان راننده و بازوی اجرایی(شر خر) با خود به تهران آورده‌اند، پیشتر در خصوص اعدام‌های شصت و هشت اشاراتی شده است که به نظر از جانب آقای خامنه‌ای صحنه سازی و تدارک شده‌اند، گویا فرد پشت پردهٔ اجرای این فرآیند آقای میر حسین موسوی بوده است، البتّه سر نخ ترور آقای خامنه‌ای نیز به نظر به آقای خمینی باز می‌گردد، چنین به گمان ما رسیده است.

سیزده و چهارده دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، آیا می‌توان تاثیر آقای خامنه‌ای را در شرایط اجتماعی این مرز و حتی اجتماع جهانی نا دیده گرفت، آیا مناسب است کرکره و کار و بار جامعه را برای بر طرف کردن عنصری همچون آقای خامنه‌ای پایین کشید و تعطیل کرد. البتّه در این خصوص شاید بیش از حدود بیست ماه پیش اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، در مضمونی نظیر اینکه احتمالاً لازم نباشد برای حشراتی چنین مملکت را بسیج کنیم، بلا نسبت حشرات، در مجموع چنین گمان برده‌ایم.

دو بامداد سی آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر شما آیا پیشنهاد دستگیری آقای علی خامنه‌ای مقبول اجماع نظر اجتماع واقع شده است، اگر چنین است دلیل اینکه رفتار با ایشان شرایطی غیر از متّحمی خطرناک با جرایم سنگین است چه موضوع یا موضوعات و افرادی هستند، آیا از نظر شما احتمال عدم دستگیری و محاکمهٔ ایشان یا احتمال عدم دخالت ایشان در این وضعیّت حاکم محتمل است، احتمالاً بتوان گفت ما فاصلهٔ زیادی داریم از نفَس و رفتاری که در سال نود و هشت آقای خامنه‌ای داشتند با آنچه امروز دارند، البتّه این مسیر بیش از این دو سه سال طی شده است، ما پیشتر اشاره‌ای به فالی از حافظ داشتیم که مربوط به چیزی در حدود شش یا هفت سال گذشته است که گمان می‌بریم بر اساس آن آقای خامنه‌ای خانوم صدف طاهریان را برای آقای محمّد جواد آذری جهرمی گرفته‌اند، بنهفت آب که رنگش به صد آتش نَرَود آنچه با خرقهٔ زاهد مِیِ انگوری کرد.

بیست و یک و بیست و چهار دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار دستگیری آقای خامنه‌ای را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *