مشکلات و سایت‌های دچار اختلال یا عدم دسترسی

پیام مختص ورودی‌های اینستاگرام ایجاد شد برای کاربرانی که با کلیک بر روی پیوند سایت از اینستاگرام در برگه‌ای از سایت Nesby.ir فرود آمده‌اند، به گمان ما ورودی‌ها از اینستاگرام توسّط آقایان خامنه‌ای و آذری جهرمی دچار مشکل است البتّه با کلیک دوّم کمی شرایط متفاوت از فرود است با اینحال نما[…]

دشمن دانا دوست نادان

یکی دشمن دانا از هزار دوست نادان بهتر است، هزار در معنای بسیار است. پیشتر به این مضمون اشاره داشته‌ایم، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، هجده و چهل و سه دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.

رودخانه، ماهی مرده، شنای خلاف جهت

یکی ماهی مرده نیز احتمالاً بتواند در جهت رودخانه شنا کند امّا این بدان معنی نیست که کار درست لزوما همیشه شنا در خلاف جهت رودخانه است، این قبیل حرکت‌های رادیکال به گمان ما از مرغوب‌ترین انواع خدمتکاری همان موضوعاتی است که با آنها به گمان خویش در اختلاف نظریم، چون فلان[…]

تعصّب

آیا نوعی از تعصّب موجود است که خشک و کور نباشد، فرق تعصّب با تعهّد در چیست، چه چیزهایی را در تعصّب به راحتی می‌توان کنار گذاشت، دایرهٔ حریم انسان با چه موضوعاتی تعریف می‌شود، آیا انسانِ بدون اختیار را می‌توان به راحتی انسان نامید یا دست کم در مواجهه با آن[…]

فارسی

پیشتر در خصوص توری سیاه رنگی که جلوی میکروفون در استودیوهای ضبط صدا قرار می‌دهند سخن به میان آمده است، نام آن توری “پِ‌گیر” است، ضرب و هجوم حرف پ را هنگام ادا نمودن کمتر می‌کند تا صدایی شفّاف‌تر به میکروفن و دستگاه ضبط کننده برسد، فارسی در طی قرن‌ها خود را[…]

انتقال دانش بشر

آیا تا کنون قانون یا تناسبی در خصوص کیفیّت انتقال دانش بشر در بین جوامع مطرح شده است، به عنوان مثال نسبتی از تراکم و جمعیّت یا فاصله از یک نقطهٔ زمانی مشترک، زمانی متوسّط که به عنوان مثال تولید قاشق برای اوّلین بار در یک منطقه و ملک بومی شده باشد،[…]

کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق

آیا عدم حمایت ایالات متّحدهٔ آمریکا از کودتا بر علیه دولت آقای مصدّق باعث شکست پروژهٔ کودتا می‌شد، تا آنجا که به گمان ما رسیده است گویا آقای کاشانی هم از دربار هم از سفارت‌های بریتانیا و ایالات متّحدهٔ آمریکا در خصوص اجرای کودتا وجه دریافتی داشته‌اند، در کفه‌های طرازو برنده و[…]

نوشته‌ها بر اساس زمانِ ویرایش فهرست می‌گردند و ایجاد نیز ویرایش است، ویرایش ممکن است شامل متن، موضوع، برچسب و این قبیل باشد. بیست و دو و چهل و یک دقیقۀ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی. "خود یک" پیش از "ویرایش است" حذف گردید. دو و هجده دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.